Skip to product information
1 of 2

mangomojito

Voucher Color Shine

Voucher Color Shine

Regular price 400.00 ฿ THB
Regular price 400.00 ฿ THB Sale price 400.00 ฿ THB
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Size

Voucher Color Shine มลูค่า 400 บาท
เป็น Voucher สำหรับการใช้ทำความสะอาดรองเท้าในแบบ Color Shine ที่จะเป็นการทำความสะอาดรองเท้าโดยจะเป็นการลงครีมทำความสะอาดหนัง ,ครีมทำบรุงหนัง และเพิ่มการเติมสีรองเท้าเข้าไป เพื่อให้รองเท้ามีสีที่ดูเข้มขึ้น เติมสีกลบรอยจุดถลอกของหนัง หรือลอยคราบต่างๆ ที่ไม่สามารถขัดออกได้

เงื่อนไขการใช้
1. Voucher นี้สามารถใช้ได้ที่สาขาสยาม สแควร์ ซอย 2 และเกษร วิลเลจ เท่านั้น
2. กรุณาแสดง Voucher นี้ก่อนใช้งานทุกครั้ง
3. Voucher นี้จะไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

View full details