Voucher Premium Shine – mangomojito
Welcome mangomojito
My Cart
big-1

Voucher Premium Shine

Regular price 800.00 ฿

Voucher

Voucher Premium Shine มลูค่า 800 บาท
เป็น Voucher สำหรับการใช้ทำความสะอาดรองเท้าในแบบ Premium Shine ที่จะเป็นการทำความสะอาดรองเท้าขั้นสูงสุด จะมีการลงครีมทำความสะอาดหนัง ,ครีมทำบรุงหนัง เพิ่มการเติมสีรองเท้า และการขัดเงารองเท้า ซึ่งการทำ Premium Shine จะเหมาะสำหรับรองเท้าในรุ่น Masterpiece Collection การ Premium Shine จำทำให้รองเท้ามีความเงาบริเวณด้านหัวรองเท้า เหมาะสำหรับการใส่ออกในงานต่างๆ

เงื่อนไขการใช้
1. Voucher นี้สามารถใช้ได้ที่สาขาสยาม สแควร์ ซอย 2 และเกษร วิลเลจ เท่านั้น
2. กรุณาแสดง Voucher นี้ก่อนใช้งานทุกครั้ง
3. Voucher นี้จะไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้


Frank Derby - Black
5,586.00 ฿
Frank Derby - Oak
5,586.00 ฿