Skip to product information
1 of 2

mangomojito

Voucher Quick Shine

Voucher Quick Shine

Regular price 200.00 ฿ THB
Regular price 200.00 ฿ THB Sale price 200.00 ฿ THB
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Size

Voucher Quick Shine มลูค่า 200 บาท
เป็น Voucher สำหรับการใช้ทำความสะอาดรองเท้าในแบบ Quick Shine ที่จะเป็นการทำความสะอาดรองเท้าเบื้องต้น โดยจะเป็นการลงครีมทำความสะอาดหนัง และครีมทำบรุงหนัง เพื่อให้รองเท้าหนังของคุณกลับมาสะอาด และดูใหม่ขึ้น

เงื่อนไขการใช้
1. Voucher นี้สามารถใช้ได้ที่สาขาสยาม สแควร์ ซอย 2 และเกษร วิลเลจ เท่านั้น
2. กรุณาแสดง Voucher นี้ก่อนใช้งานทุกครั้ง
3. Voucher นี้จะไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

View full details